размер плитки от 20x20 см до 30x30 см

размер плитки от 20x20 см до 30x30 см

1100 р/м2