устройство каркаса под вагонку(ПВХ панели)на стены и потолок

устройство каркаса под вагонку(ПВХ панели)на стены и потолок

200 р/м2